До 20% отстъпка на
До 20% отстъпка на избрани необходими продукти
Нова марка и продукти
Нова марка и продукти от Hawaiian Tropic

Адрес: гр. София, ул. Гео Милев 15Обади ни се: 0 888 0 66662Email: customers@monna.bg
Адрес: гр. София, ул. Гео Милев 15Обади ни се: 0 888 0 66662Email: customers@monna.bg

Количка

Общо:$170.00

Любими


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МОННА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД (MONNA)

Търговец: Монна Интернешънъл ЕООД
ДДС: BG206774951
Адрес: България, София, ул. Гео Милев 15
Телефон за клиенти: 08880 66662
Email за клиенти: customers@monna.bg

1. Тези Условия важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които MONNA разполага ("СТОКИ" или "СТОКА"), поръчването на стоки от MONNA, както и сключването на договори за продажба на стоки ("клиент" или "клиенти").
2. Всеки потребител на MONNA може да получи достъп до Условията по всяко време чрез кликване върху линка "Условия" в уебсайта на MONNA, както и чрез запазване на PDF версията в информационен носител по негов избор.
3. Информацията за Стоките на MONNA, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Условията. Чрез кликване върху бутона "поръчка" в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина MONNA и ще бъде пренасочен към обработка на плащането.
4. Стоките в MONNA са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката.
5. Изображенията и изложенията на продуктите са илюстративни.

1. MONNA прави възможно сключването на договори за продажба на стоки в Интернет и предоставя други услуги, предвидени в тези Условия.
2. Договорът за продажба на стоки се сключва между потребител на MONNA ("КЛИЕНТ") и MONNA International, със седалище в София, България.
3. Условие за използване на MONNA е запознаването с тези Условия и тяхното приемане.
4. Информацията, предоставена от Клиента в хода на поръчката, трябва да бъде точна, актуална и ясно определена.
5. MONNA си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, ако предоставената информация е неточна до степен, в която е невъзможно да изпълни поръчката, и по-специално не позволява доставянето на пратката. Преди да извърши отказ от изпълнение на поръчка, MONNA прави опит за свързване с Клиента, за да провери предоставените от него данни във връзка с заявената поръчка, доколкото това е възможно.
6. MONNA предприема всички възможни и изискуеми от приложимите правни разпоредби технически и организационни мерки за защита на потребителските лични данни, по-специално тези, които предотвратяват получаването и модифицирането от страна на неоторизирани лица на данни, предоставени по време на регистрацията. Посетителите и клиентите на уебсайта потвърждават, че са запознати с Политиката за поверителност на онлайн магазина MONNA (включително с политиката на бисквитките) и разбират принципите и целите на обработване на личните им данни в уебсайта.
7. Потребител, който е използвал услуга на MONNA, има задължение:
а) Да не предоставя или прехвърля съдържание, което е забранено съгласно правните разпоредби;
б) Да използва услугите на MONNA по начин, който не нарушава функционирането му;
в) Да не се разпространява или публикува в MONNA неизискана търговска информация;
г) Да използва услугите на MONNA без да създава значителни затруднения за други потребители или за администратора на MONNA;
д) Да използва публикуваното на уебсайта на MONNA съдържание за своя собствена употреба;
е) Да не задава неверни или измамни поръчки. Всички поръчки, които дават основание да се счита, че са измамни или неверни, се анулират от администратора и се съобщават на компетентните органи.

1. MONNA дава възможност за поръчване на Стоки, както следва:
а) на уебсайта на MONNA (онлайн), чрез използване на процедурата за поръчване;
2. MONNA приема поръчки, направени онлайн, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчките, направени по електронна поща и по телефон, се приемат в работни дни от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа. Поръчките, направени в събота, неработни дни и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката Поръчки направени след 13:00 часа се обработват на следващия работен ден.
3. Условието за подаване на поръчка е попълването на формуляр с всички данни, необходими за превоза или за издаване на фактура от системата на ДДС или разписка за плащане.
4. За да извършите поръчка, изберете Стоки от MONNA, като обърнете специално внимание на тяхното количество, размери, а след това отидете в секцията "Кошница" и продължете процедурата по поръчване, като изберете подходящи опции за по-нататъшни действия.
5. До потвърждаването на избора на Стоките чрез бутона "Плащане", Клиентът може да направи промени на посочените в поръчката стоки, както и да промени адреса и координатите за изпращане на пратката или за съставяне на фактура. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона "Плащане" е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на Стоките и разходите за тяхната доставка и опаковка, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.
6. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента, в съответствие с настоящите общи условия, представлява оферта на Клиента за сключване на договор за продажба, адресирана до MONNА International, в съответствие със съдържанието на поръчката и настоящите условия.
7. При подаване на поръчка, в съответствие с настоящите условия, Клиентът получава на посочения e-mail адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Клиента и MONNA, както и информация за процедурата за подаване на жалби във връзка със стоката и правото на Клиента на отказ от изпълнение на договора за продажба. [Съобщението] е потвърждение от страна на MONNA за получаване на офертата на Клиента.
8. MONNA изпраща потвърждение за приемане на предложението на Клиента, изпратено по електронна поща или по телефона ("Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката"), или отказ да приеме офертата на Клиента на посочения от Клиента адрес за електронна поща. При получаване на посоченото Потвърждение, договорът за продажба на стоки, поръчани от Клиента между Клиента и МОNNA., се счита за сключен.
9. Без да се ограничава правото на Клиента да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Клиентът може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на MONNA, т.е. преди да получи e-mail, потвърждаващ приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Клиентът трябва незабавно да се свърже с MONNA, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.
10. Ако Клиентът избере начин на плащане, различен от наложен платеж, MONNA си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба, когато:
(i) данните за контакт на Купувача са били неточни до степен, в която доставката на стоката е невъзможна,
(ii) транзакцията не е разрешена в системата за електронни плащания Paysera, или
(iii) плащането за поръчка не е направено в рамките на 2 работни дни след подаването на поръчката.
11. Клиентът получава електронна фактура или разписка за направената поръчка в pdf или друг формат, на предоставената от него електронна поща.

1. Стоките се доставят на адреса, посочен от Клиента в поръчката. Приблизителното време на доставка на Стоките се посочва в кратко описание на всеки продукт, който Клиентът включва в поръчката преди нейното потвърждаване от Клиента чрез използване на бутона "Плащане".
2. Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка, е приблизително 2 (два) работни дни от деня, следващ регистрирането на заявката. Общият и максимален срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 7 работни дни, освен ако не е посочен по-голям срок за доставка на даден продукт. Сроковете посочени за всеки продукт са индикативни и могат да бъдат увеличени, вследствие на форсмажорни обстоятелства касаещи транспорта. Започването на изпълнението на поръчката може да бъде забавено, докато размерът на продажната цена (и евентуално разходите за доставка и опаковка) не бъде отразен по кредита по сметката на MONNA, в случай че Клиентът е избрал метода за предплащане по Интернет (т.е. от услугата Paysera или чрез обикновен онлайн трансфер).
3. Стоките трябва да бъдат доставени на посочения от Клиента адрес на територията на България, от куриерска компания ExpressOne и Европът.
4. Всички доставки са застраховани и ще се извършват от куриерска компания.
5. Разходите за изпращане на закупените Стоки се поемат от Клиента, освен ако изрично не е споменато друго в рамките на конкретна кампания. За всяка изпратена стока се прилага доказателство за покупката (разписка или ДДС фактура) и формуляр за замяна / връщане на стоки.

1. Информацията, предоставена на уебсайта на MONNA относно цената на стока, е задължителна от момента на кликване от страна на Клиента върху бутона за "закупуване", намиращ се до съответния артикул, изложен за продажба в MONNA. Горепосочената цена не се изменя независимо от промените в цените в MONNA, които могат да възникнат след потвърждаване на поръчката.
2. Цената на продуктите в MONNA се котират в български лева и включват всички присъщи компоненти, включително ДДС, мита и данъци, с изключение на разходите за доставка, които се изчисляват при посочване на адреса за доставка.
3. Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, заедно с разходите по доставката, по някой от следните начини:
а) наложен платеж на посредник на куриерска компания на мястото на доставката, при условие че тази сума не надвишава 2000 лв. В противен случай няма възможност за плащане чрез наложен платеж.
б) чрез електронен банков превод, направен чрез платежната система Paysera, преди доставката. Ако Клиентът е избрал методи на предплащане, неизпълнението на плащането по сметката на MONNA или на лица, действащи като посредници по сделката (на услугата Paysera) в рамките на 2 дни след подаване на поръчка, ще доведе до анулиране на поръчката. В такъв случай следва да бъде възможно повторното извършване на поръчката и избора на друг начин на плащане. Изпълнението на поръчка, платена чрез превод или кредитна карта, започва с получаването на дължимата сума за стока.
4. MONNA си запазва правото да променя цените на стоките в MONNA, да въвежда нови стоки за продажба, да провежда и прекратява промоционални рекламни кампании на уебсайтовете на MONNA или да прави промени в тях, съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите и други закони, които не нарушават правата на лицата, сключили договори за продажба на стоки, предлагани от MONNA, преди извършване на горепосочените промени, или правата на лица, които имат право да се възползват от определена промоция в съответствие с Условията на и по време на промоцията.
5. След като бъде избран банков превод като начин на плащане, Клиентът се пренасочва към платежната форма на Paysera, като плащането може да бъде извършено след предварително приемане от Клиента на Условията за такъв метод на плащане, предоставени от Paysera като посредник по плащанията.

1. Предлаганите в Mагазина продукти са изцяло нови и оригинални.
2. MONNA полага усилия, за да гарантира пълноценното функциониране на Магазинa, въз основа на наличните технически експертни познания и се ангажира да отстрани в рамките на разумен срок всякакви нередности, съобщени от Клиентите.
3. За всеки артикул, закупен в MONNA, може да бъде подадена рекламация при спазване на Условията за продукти от лична хигиена т.е. без нарушен външен вид и различно количество, при спазване на сроковете и условията за обжалване, посочени в съответните законови разпоредби, ако са налице недостатъци, които го правят несъответстващ на сключения договор за продажба.
4. Рекламацията може да бъде подадена по пощата чрез връщане на стоката и писмено описание на недостатъка или попълнен формуляр за рекламации, публикуван на уеб-сайта на MONNA и изпратено на имейл адрес complaint@monna.bg. В рамките на 30 дни, считано от деня, следващ датата на получаване на пратката от MONNA, Клиентът следва да бъде уведомен за решението по дадената рекламация.
Образец на формуляра за рекламации:
До: Монна Интернешънъл ЕООД със седалище гр. София, ул. Гео Милев 15
email: reject@monna.bg
С настоящото Ви уведомявам за установено от мен несъответствие на договорената с доставената стока.
Номер на поръчка: ____________________
Касов бон/номер на фактура:__________________________________________
Протоколи, атове и други установяващи несъответствието на стоките документи: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предмет на рекламацията:
1. Стоката е: Дефектна (посочете дефекта) __________________________________;
о Счупена;
о С нарушена опаковка;
о С фабричен дефект.
Ако стоката е с фабричен дефект:
о Стоката е с теч при затворена капачка или има дефект при запечатването;
о Част/и от продукта и/или комплекта липсват (кутия, капачка, пулверизатор);
о Стоката е с функционален дефект (функционалност, използване, външен вид).
С настоящата рекламация заявявам желание за:
о възстановяване на заплатената сума или;
о замяна на стоката с друга
о намаляне на цената
5. Ако дадената стока има недостатъци, Клиентът разполага със следните права по чл. 112 – чл. 114 и чл. 124 от Закона за защита на потребителите:
а) да направи изявление за разваляне на договора или за намаляване на цената на Стоката, освен ако Продавачът, без неоправдано забавяне и прекомерно неудобство за Купувача, е заменил дефектната Стока със стока без недостатъци или е отстранил недостатъка й;
б) да изисква Стоката да бъде заменена с друга без недостатъци или да бъде отстранен недостатъка й.
6. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, Стоката следва да бъде върната на Клиента обратно заедно със становище относно неоснователността на оплакването.
7. Извънсъдебни методи за разрешаване на спорове:
а) Информираме Ви, че Клиентът-потребител, може да използва следните извънсъдебни методи за разрешаване на спорове и за предявяване на претенции:
i. Предявяване на рекламация пред MONNA;
ii. Подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите (КЗП). Повече информация за КЗП и електронното подаване на жалба можете да намерите на следните линкове: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
б) Ако извършвате покупка като потребител, Вие също така имате право да използвате извънсъдебен метод за разрешаване на спорове и да предявявате претенции чрез интерактивна платформа за ОРС (Онлайн решаване на потребителски спорове) в съответствие с Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн разрешаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕО, наричан по-долу "РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРС ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ". в) Платформата за ОРС е интерактивен инструмент, достъпен за потребителите от Европейския съюз, чрез който може да бъде подадена жалба. Долният линк пренасочва към платформата за ОРС: ec.europa.eu/consumers/odr. Съгласно член 1 от Регламента относно ОРС за потребителите, целта на платформата за ОРС е да предостави на потребителите инструмент, който да улеснява постигането на независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, експедитивно и справедливо извънсъдебно решаване на спорове чрез интернет между потребителите и предприемачите на територията на Европейския съюз. г) Електронният адрес на Онлайн MONNA за контакт с Клиенти е следният: info@monna.bg

1. Клиентът, който е потребител по смисъла на съответните разпоредби на закона, може да направи отказ от сключен договор за продажба без да посочва причина, съгласно описаните по-долу Условия и съгласно Условията за продукти от лична хигиена т.е. без нарушен външен вид и различно количество.
2. Срокът за отказ от договор за продажба на Стоки е до изтичане на 30 дни от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, са придобили владение върху Стоките. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира MONNA за решението си за отказа с изрично уведомление (напр. писмо по пощата, по факс или по електронна поща), изпратена на адрес: reject@monna.bg
3. Клиентите могат да използват формуляр за достъп, който може да бъде получен чрез електронно съобщение, изпратено веднага след потвърждаване на поръчката, но това не е задължително. Клиентите могат също така да попълнят и изпратят сканирано копие на формуляра за отказ на договора или друго изрично уведомление за отказ на следния и-мейл адрес reject@monna.bg. При получаване на отказа от договора за продажба MONNA незабавно изпраща на Клиента на траен носител (например чрез електронна поща) потвърждение за полученото уведомление за отказ.
Образец на формуляр за отказ:
До: Монна Интернешънъл ЕООД със седалище гр. София, ул. Гео Милев 15
email: reject@monna.bg
С настоящето известявам, че се отказвам от своя договор:
За продажба на следните стоки*:
За предоставянето на следните услуги*:
Поръчани на*/ получени на*:
Име на потребителя(-ите):
Адрес на потребителя(-ите):
Дата________________________________

*Моля, изтрийте където е необходимо.

4. За спазването на срока за прекратяване на договора, е достатъчно Клиентът да изпрати уведомление за упражняване правото си на отказ от договора преди изтичането на такъв срок.
5. Клиентът връща Стоките, не по-късно от 30 дни от деня, в който е получил поръчката. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати Стоката обратно преди изтичането на 30-дневния период.
6. В случай на отказ от договора, MONNA трябва да върне на Клиентите всички получени от него плащания, включително разходите по доставката на даден артикул (с изключение на допълнителните разходи вследствие на избран начин на доставка, различен от най-евтиния за обикновена доставка, предлаган от MONNA и разходите за опаковка) без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който MONNA е бил уведомен за решението на Клиента.
7. Възстановяването на плащанията на Клиента се извършват само по банков път. MONNA може да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоката или доказателство за изпращането му, в зависимост от това кое събитие се случва по-рано. В случай че Клиентът е получил пратката си с наложен платеж, възстановяването на сумата става само по банкова сметка, издадена в България.
8. Клиентите носят отговорност само в случай на намаление на стойността на върнатите Стоки, в резултат на използването им, по начин, различен от необходимото за установяване на тяхната същност, характеристики и функциониране.

1. MONNA предоставя на Клиентите следните услуги по електронен път:
а) Възможност за онлайн сключване на договори за продажба на стоки в MONNA, съгласно настоящите Условия,
б) Възможност за създаване на профили на Клиенти в MONNA,
в) Изпращане на поръчаната търговска информация за стоките.
2. Клиентът има право на отказ от договори за продажба на стоки съгласно съответните разпоредби на закона и в принципите, изложени в настоящите Условия. В допълнение, Клиентът има право по всяко време да поиска преустановяване на предоставените от MONNA услуги, посочени в точка 1, букви
б) и в) по-горе.
3. Техническите условия на предоставянето на услуги онлайн от страна на MONNA са, както следва:
а) достъп до Интернет,
б) използване на уеб браузър, който позволява редактиране на хипертекстови документи (например Internet Explorer, Opera, FireFox или други подобни);
в) наличие на e-mail адрес.
4. Оплаквания относно услуги, предоставяни по електронен път, могат да бъдат адресирани до e-mail адреса complaint@monna.bg и на телефон +359888066662 на цена според тарифния план на мобилния оператор. Оплакването на Клиента трябва да съдържа името на получателя на услугата и кратко описание на проблема. MONNA следва да положи всички усилия, за да се разгледа жалбата възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни от получаването й. Клиентът следва да бъде уведомен за начина, по който е била разглеждана жалбата, по негов избор по телефона или чрез електронна поща, изпратена на посочения от него email.
5. MONNA Ви уведомява, че в зависимост от настройките на уеб браузъра на Клиента, на компютърната система, използвана от Клиента, могат да бъдат да изпращани бисквитки, които не са компоненти от услугите, предлагани от MONNA, и дават възможност за последващо идентифициране на Клиента, посещаващ уеб сайтовете на MONNA и, които служат за улесняване използването на Магазинa от страна на Клиента, както и с цел наблюдение на потока на Клиентите в уеб сайтовете на MONNA. Клиентът може по всяко време да деактивира употребата на бисквитки от MONNA чрез въвеждането на подходящи настройки на своя уеб-браузър. За допълнителна информация относно "бисквитките", техните функционалности и възможността да ги управлявате, моля, вижте Условията ни за "бисквитки".

1. Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Условия води до невъзможност за закупуване на продукти, предлагани от MONNA. MONNA си запазва правото да променя настоящите условия и следва да представя възможност на Клиента за запознаване с Условия а при заявяване на поръчка.
2. Приложимо към договора за продажба на продукти в MONNA е българското законодателство. Договорът се сключва на български език.
3. По въпроси, които не са обхванати от настоящите Условия, се прилагат съответните разпоредби на българските Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за електронната търговия, както и разпоредбите на други закони, приложими за дейността и функционирането на MONNA.
4. Компетентният съд за решаване на спорове е съдът с териториална компетентност съгласно приложимите разпоредби. В случаите, в които в отношенията с Monna сте в позицията на потребител, и възникне потребителски спор, който не може да бъде решен чрез взаимно споразумение, можете да подадете предложение за извънсъдебно решаване на спора в Комисията за защита на потребителите в Република България (Комисията за защита на потребителите в Република България, Уеб адрес: https://kzp.bg/). В този случай потребителят може да използва и платформата за решаване на потребителски спорове онлайн, създадена от Европейската комисия, която е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
5. MONNA може да измени Регламента в случай на поне една от следните важни причини:
a) промяна на законовите разпоредби или промяна на тълкуването на законовите разпоредби в резултат на съдебни решения, административни решения, тълкувания, обяснения или препоръки, издадени от компетентните служби или органи, ако това засяга въпросите, обхванати от Регламента;
b) промяна в метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента поради технически и технологични причини, съображения за сигурност, подобряване на работата на MONNA или повишаване на качеството на услугите, предоставяни от MONNA;
c) промяна на обхвата или метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента, чрез въвеждане на нови функционалности или услуги, модифициране или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги;
d) промяна на начините на плащане или доставка и промяна на разходите за доставка;
e) необходимост от въвеждане на редакционни промени;
6. Измененията в Регламента се прилагат за поръчки, направени след влизането в сила на измененията. Поръчки, направени преди датата на влизане в сила на измененията в Регламента, се изпълняват въз основа на разпоредбите на Регламента, които са в сила към датата на подаване на поръчката.
7. Всички търговски марки и имена на фирми, показани в MONNA, принадлежат на техните законни собственици и са поставени с информационна цел.